Χορδή η  αποτελεί μία διακριτική και αποτελεσματική λύση. Ενδείκνυται για χώρους όπου το πρόβλημα δεν είναι ιδιαίτερα έντονο.