Η Petit Bait Station είναι

  • Μικρή τετράγωνη παγίδα με κλειδί ασφαλείας.
  • Διάμετρος οπής για μικρόσωμα ποντίκια.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης δολώματος σε μορφή κύβου ή Pellets.
  • Διαστάσεις 9,5 x 12,5 x4 cm.
  • 10 τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο.