Κολλητική επιφάνεια για φερομονική παγίδα της  Axiven Pest Control .