Απεντόμωση

Μιλώντας για απεντόμωση εννοούμε τον έλεγχο και την καταπολέμηση όλων των εντόμων που δημιουργούν προβλήματα και εστίες μόλυνσης σε κτήρια και η παρουσία τους εγκυμονεί κινδύνους για το προσωπικό τους επισκέπτες αλλά και το περιβάλλον. Για την απεντόμωση και για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου προσβολών από έντομα απαιτείται επιθεώρηση και εντοπισμός των πιθανών εστιών ανάπτυξης, παρακολούθηση και ταυτοποίηση των εντόμων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου απεντόμωσης. Στην ουσία μιλάμε για τρία σημαντικά στάδια, την πρόληψη, την καταπολέμηση και την διατήρηση, τα οποία συνθέτουν τις διαδικασίες για μια ολοκληρωμένη απεντόμωση.

απεντόμωση

 

Πιο συγκεκριμένα για την απεντόμωση, η πρόληψη περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που εμποδίζουν ή αναστέλλουν την επιβίωση των εντόμων. Γνωρίζοντας τον βιολογικό κύκλο του εντόμου αλλά και τις ‘’συνήθειες’’ του εκτελούνται οι απαιτούμενες ενέργειες για την πρόληψη.

Στην καταπολέμηση περιλαμβάνονται οι εφαρμογές ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών πάνω στην απεντόμωση, βασισμένες στις ιδιομορφίες και ανάγκες του χώρου και του είδους του προβλήματος. Οι κυριότερες μέθοδοι καταπολέμησης εντόμων είναι ο υπολειμματικός ψεκασμός, ο νεφελοψεκασμός, η εφαρμογή gel, η χρήση φερομονικών παγίδων και εντομοπαγίδων σύλληψης για έρποντα και ιπτάμενα έντομα. Φυσικά υπάρχουν και εξειδικευμένες μέθοδοι, όπως ο υποκαπνισμός (fumigation) και η θερμική μέθοδος. Η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων πραγματοποιείται στα σημεία όπου ζουν ή συχνάζουν τα έντομα. 

Για τη διατήρηση μιας σταθερής καταστολής των εντόμων και έλεγχο του πληθυσμού τους σε χαμηλά επίπεδα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι παραπάνω ενέργειες.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:

Απεντόμωση ψεκασμού με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης

Με τον ψεκασμό χαμηλής πίεσης διοχετεύεται εντομοκτόνο διάλυμα στις επιφάνειες όπου τα έντομα κατοικούν ή περπατούν. Ψεκάζουμε επίσης σε γωνίες, σε σχισμές επιφανειών όπου υπάρχουν πιθανές εστίες εντόμων. Για το συγκεκριμένο είδος ψεκασμού, γίνεται χρήση εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας και υψηλών προδιαγραφών, τα οποία καταπολεμούν αποτελεσματικά τα έντομα χωρίς να επιβαρύνουν τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

Απεντόμωση ψεκασμού με μηχάνημα υψηλής πίεσης

Ο ψεκασμός με μηχάνημα υψηλής πίεσης ενδείκνυται για την αντιμετώπιση εντόμων σε βιομηχανικούς χώρους καθώς και υπαίθριους χώρους μεγάλης έκτασης. Τα εντομοκτόνα έχουν επιλεκτική δράση με την έννοια ότι καταπολεμούν μόνο τα έντομα, για τα οποία εφαρμόζεται ο ψεκασμός.

Απεντόμωση με gel

Το gel το χρησιμοποιούμε κυρίως για τη απεντόμωση κατσαρίδας και μυρμηγκιού. Πρόκειται για ένα άοσμο σκεύασμα, μη τοξικό, το οποίο τοποθετείτε στις φωλιές ή σε σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Η αποτελεσματική του δράση συνίσταται στην αλυσιδωτή εξόντωση που προκαλούν τα μολυσμένα από το gel έντομα στον υπόλοιπο πληθυσμό. Για την εφαρμογή του δεν απαιτείτεαι εκκένωση του χώρου.

Νεφελοψεκασμός (Fogging)

Ο νεφελοψεκασμός εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο συμβατικός ψεκασμός δεν είναι εφικτός και κατά κύριο λόγο σε βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους. Με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού, με ηλεκτρικό εκνεφωτή -Fogger θερμού- γίνεται διάχυση του εντομοκτόνου σε μορφή καπνού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε κάλυψη όλων των επιφανειών αφού το εντομοκτόνο φάρμακο εισχωρεί παντού, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι άμεσα και με μεγάλη διάρκεια.

Υποκαπνισμός (fumigation)

Το Fumigation πρόκειται για μια εφαρμογή ασφυκτικών αερίων σε βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους, σε μύλους αλλά και μεταφορικά μέσα, όπου αντιμετωπίζονται όλα τα έντομα και σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου (αυγό, προνύμφη, pupa, τέλειο έντομο). Ουσιαστικά είναι μια χημική ουσία, που στην κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και πίεση παράγει ένα τοξικό αέριο σε τέτοια συγκέντρωση που θανατώνει διάφορα είδη εντόμων. Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται αφού πρώτα έχει γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος του χώρου. Ένας χώρος που έχει πρόβλημα αεροστεγανότητας δεν θεωρείται κατάλληλος εάν δεν γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες μόνωσης, αφού θα υπάρχουν διαρροές και θα υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Η AXIVEN πραγματοποιεί όλες τις εφαρμογές στην απεντόμωση με το εξειδικευμένο προσωπικό της που αποτελείται από έμπειρους τεχνικούς και σε εφαρμογές όπως ο υποκαπνισμός πάντα γίνονται παρουσία Γεωπόνου ή Χημικού ο οποίος κατευθύνει την όλη εφαρμογή.        

Απεντόμωση