Οι ανάγκες
Οι κύριες ανάγκες των αεροσκαφών είναι ο έλεγχος των εντόμων υγειονομικής σημασίας  και η απολύμανση. Το πρόβλημα συνήθως εστιάζεται στην δημιουργία επικίνδυνων εστιών μόλυνσης για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες στους χώρους αυτούς.

Η λύση
Η AXIVEN PEST CONTROL έχει αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας και εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα απεντόμωσης και μικροβιοκτονίας με σημαντικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιούνται σκευάσματα και προϊόντα που εφαρμόζονται από έμπειρους τεχνικούς σε συμφωνία με τις νομοθετικές απαιτήσεις ελεγμένα από εξειδικευμένους επιστήμονες και φιλικά προς το περιβάλλον.