Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 10:55

Μέτρα για την προστασία των εξαγωγών (sea containers) προς Αυστραλία εναντίον του Khapra beetle.


Μετά το Brown Marmorated Sting Bug (BMSB) το Khapra beetle αποτελεί no2 εχθρό φυτοϋγείας για την Αυστραλία

Οι Αυστραλιανές αρχές αναγκάζονται να θεσπίσουν υποχρεωτικά μέτρα για την αποφυγή εισόδου του εντόμου Khapra beetle στη χώρα, τα οποία εφαρμόζονται από 12  Απριλίου 2021 (Phase 6A)

Τα μέτρα αφορούν στην υποχρεωτική απεντόμωση των περιεκτών (εμπορευματικιβώτια) των αγροτικών προϊόντων υψηλού κινδύνου (high risk products) που εισάγονται στην Αυστραλία  και προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνο (high risk countries)

Διαβάστε περισσότερα εδω