Η αφοσίωση στην ποιότητα γίνεται καθημερινά πράξη στην Axiven Pest Control.
 
Η εταιρεία εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα Απεντόμωσης – Μυοκτονίας αλλά και ειδικές εφαρμο­γές υποκαπνισμού προϊόντων και αποθηκευτικών χώρων (πλοία,container,silo κ.α.).
 
Συμμετέχει ενεργά στην συνεχή έρευνα και ανάπτυξη του τομέα διατηρώντας συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Σ.Ε.Α.Μ.Ε.. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΕΛΟΤ 18012008 / OHSAS 18001 : 2007, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 9001 : 2015 και ISO 14001 : 2015 και CEPA Certified®ΕΝ 16636.
 
                      
             ISO 9001:2015    ISO 14001:2015                 OHSAS 18001:2007                           CEPA Certification