Το δίχτυ απώθησης ενδείκνυται για χώρους, όπως φωταγωγοί και εσοχές. Δεν καταστρέφεται από την ηλιακή ακτινοβολία.