χώροι φαρμακευτικών

Οι χώροι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων


Στην κατηγορία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων εντάσσονται επιχειρήσεις όπως αποθήκες φαρμάκων, παραγωγής καλλυντικών και φαρμάκων, ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού κ.α. Αποτελούν επιχειρήσεις όπου η λειτουργία τους απαιτεί τον αυστηρό έλεγχο των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. 

Οι ανάγκες των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

Οι κύριες ανάγκες των χώρων αυτών είναι ο έλεγχος των τρωκτικών και των εντόμων υγειονομικής σημασίας όπως οι κατσαρίδες κ.α.. Το πρόβλημα συνήθως εστιάζεται στην πρόκληση επιμόλυνσης και φθορών των προϊόντων αλλά και στην δημιουργία επικίνδυνων εστιών μόλυνσης για τους εργαζόμενους αλλά και τους παραλήπτες των εμπορευμάτων.

Η λύση 


Η AXIVEN PEST CONTROL έχει αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης παρασίτων σε συμφωνία με την Υπουργικής Απόφασης 1348. Ιδιαίτερα στους χώρους αποθήκευσης και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων είναι σημαντική η ανάγκη αντιμετώπισης συγκεκριμένων κινδύνων εφαρμόζονται προγράμματα απεντόμωσης και μυοκτονίας με σημαντικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιούνται σκευάσματα και προϊόντα που εφαρμόζονται από έμπειρους τεχνικούς σε συμφωνία με τις νομοθετικές απαιτήσεις ελεγμένα από εξειδικευμένους επιστήμονες. Επιπλέον παρέχεται πλήρης φάκελος τήρησης αρχείων απεντόμωσης-μυοκτονίας που μπορεί να προσαρμοσθεί σε κάθε πιστοποιήσιμο σύστημα ποιότητας ή ασφάλειας τροφίμων (ISO 9001, ISO 22000, HACCP, Codex Alimentarious, ISO 1801).