Τρόφιμα και χώροι

Τρόφιμα και επιχειρήσεις όπως κρεοπωλεία, παρασκευαστήρια κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, συσκευαστήρια, σφαγεία και γενικότερα χώροι επεξεργασίας κρέατος εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Αποτελούν χώρους μείζονος υγειονομικής σημασίας λόγω της ευαισθησίας του προϊόντος και καλύπτονται από αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τρόφιμα και ανάγκες

Για τα Τρόφιμα και βάση της οδηγίας ΕΕ 852/2004 περί ασφάλειας των τροφίμων θεσπίζονται κανόνες υγιεινής που εστιάζουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση παρασίτων που μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Τα πλέον συνήθη προβλήματα είναι η μύγα, η κατσαρίδα αλλά και τα τρωκτικά που αναγνωρίζονται από το HACCP (ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου) ως σημαντικές πηγές διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Τρόφιμα και η λύση 

Η AXIVEN PEST CONTROL είναι η πρώτη εταιρία του χώρου που έχει αναγνωρίσει μέσω του HACCP την αποτελεσματική αντιμετώπιση παρασίτων. Ιδιαίτερα στους χώρους επεξεργασίας κρέατος όπου είναι σημαντική η ανάγκη αντιμετώπισης συγκεκριμένων κινδύνων για το τρόφιμο εφαρμόζονται προγράμματα απεντόμωσης και μυοκτονίας με σημαντικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιούνται σκευάσματα και προϊόντα που εφαρμόζονται από έμπειρους τεχνικούς σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ ελεγμένα από εξειδικευμένους επιστήμονες. Επιπλέον παρέχεται πλήρης φάκελος HACCP απεντόμωσης-μυοκτονίας που μπορεί να προσαρμοσθεί σε κάθε πιστοποιήσιμο σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (ISO 9001, ISO 22000, HACCP, Codex Alimentarious).