Οι τεχνικές καταπολέμησης των τερμιτών ποικίλλουν ανάλογα με τα είδη που προκαλούν μια προσβολή. Πολλαπλές αποικίες του ίδιου είδους των τερμιτών ή περισσότερα από ένα είδη τερμιτών μπορούν να μολύνουν ένα κτίριο. Οποιαδήποτε από αυτές τις μεταβλητές θα επηρεάσουν την προσέγγισή του τρόπου αντιμετώπισης. Οι υπόγειοι, και λιγότερο συχνά, οι τερμίτες υγρού ξυλου μπορούν να έχουν φωλιές κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, συνεπώς και η μέθοδος αντιμετώπισης θα είναι παρόμοια. Η τερμίτες ξηρού ξύλου φτιάχνουν φωλιά πάνω από το έδαφος μέσα στο ξύλο, ως εκ τούτου η προσέγγιση για την εξάλειψη τους είναι μοναδική.
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης τερμιτών συνδυάζει την μελέτη των συνηθειών τους και απομακρύνει τους τερμίτες από το κτίριο χρησιμοποιώντας μηχανικές και χημικές μεθόδους για να καταστρέψει τις υπάρχουσες αποικίες.

Απεντόμωση με έγχυση εντομοκτόνου

Οι εφαρμογές γίνονται με έγχυση ειδικού τερμιτοκτόνου σε οπές που ανοίγονται στο έδαφος ή στους τοίχους. Η εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται με τη διάνοιξη οπών στο έδαφος, σε συγκεκριμένες αποστάσεις, βάθος και διάμετρο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η καταπολέμηση των τερμιτών που βρίσκονται στα συγκεκριμένα σημεία και η απομακρυνσή της υπόλοιπης αποικίας προς άλλες κατευθύνσεις προς αναζήτηση νεάς τροφής.Ανα τακτά χρονικά θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος για παρουσία νέων τερμιτών και επανάληψη της εφαρμογής με την έγχυση εντομοκτόνου στις ήδη υπάρχουσες τρύπες.Εφόσον περιοριστεί ο πληθυσμός της αποικίας ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχίζεται.

 

Monitoring-Axiven-termites

Τα δολώματα τερμιτών λειτουργούν περισσότερο προσπαθώντας να μειώσουν την αποικία των τερμιτών στην πηγή τους παρά ως αποτρεπτικός παράγοντας για την εμφανισή τους στο κτήριο.Η εφαρμογή βασίζεται στην τοποθέτηση μη κατεργασμένου ξύλου στους δολωματικούς σταθμούς ώστε να προσδιοριστεί εάν οι τερμίτες είναι ενεργοί γύρω από το σπίτι. Τοποθετούμε δηλαδή στην περίμετρο του κτηρίου δολωματικούς σταθμούς με βάση το ξύλο ως δόλωμα, υλικό που προσελκύει τους τερμίτες. Οι δολωματικοί σταθμοί ελέγχονται μία φορά την εβδομάδα, και αν βρίσκονται ζωντανοί τερμίτες, το ξύλο αντικαθίσταται με ένα τοξικό δόλωμα που προσλαμβάνεται από τους τερμίτες και μεταφέρεται πίσω στην αποικία. Οι τοξίνες στο δόλωμα επηρεάζουν τους τερμίτες εμποδίζοντας την διαδικασία “λιωσίματος- φαγώματος” του ξύλου, προκαλώντας τους θάνατο “εντός του κελύφους τους.» Οι τερμίτες θα τραφούν με το εμποτισμένο σε εντομοκτόνο ξύλο, θα το μεταφέρουν στη φωλιά τους και έτσι μπορεί να καταστραφεί ολόκληρη η αποικία τους. Με αυτό το πρόγραμμα το δόλωμα θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να αντικαθίσταται όποτε απαιτείται. Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής απαιτείται χρήση εντομοκτόνου.

Η καλύτερη επιλογή θεραπείας είναι ο συνδυασμός δολωμάτων και τερμιτοκτόνων. Οι τερμίτες είναι δύσκολο να σκοτωθούν, και είναι ακόμα πιο δύσκολο να εξαλειφθεί ολόκληρη η αποικία. Η σωστή επιλογή εταιρείας Απεντομώσεων θα σας βοηθήσει στο να αποφύγετέ δυσάρεστες συνέπειες από την καταστροφή που μπορούν να προκαλέσουν στο χώρο σας.