Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015 00:00

Απολύμανση – Πώς θα αφήσετε εκτός σπιτιού τα έντομα

Τουλάχιστον δυο φορές ετησίως θα πρέπει να πραγματοποιείται απολύμανση / απεντόμωση στις πολυκατοικίες, συμβουλεύουν ειδικοί του κλάδου, καθώς η έλλειψη προβλήματος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν ζήτημα στο μέλλον. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από τους αρμόδιους, οι απολυμάνσεις έχουν κυρίως τον χαρακτήρα της πρόληψης. Ειδικότερα, στόχος της εφαρμογής της απολύμανσης , της απεντόμωσης ή της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση και η πρόληψη δημιουργίας εστιών όλων των ειδών παρασίτων (έντομα-τρωκτικά-μικροοργανισμοί), καθώς και η εξυγίανση χώρων διαμονής, αποθήκευσης ή παρασκευής τροφίμων, μεταφορικών μέσων.

Με οικολογικό ή άλλο τρόπο κλείστε τον δρόμο σε κατσαρίδες, κουνούπια, μυρμήγκια, ψύλλους και κοριούς

Οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνονται εφαρμογές απεντομώσεων, μυοκτονιών και απολυμάνσεων, εκτός από το θέμα της αισθητικής, είναι κυρίως υγείας. Οι κυριότερες ασθένειες που προκαλούνται από τα έντομα (κυρίως από τις κατσαρίδες) είναι η τροφική δηλητηρίαση, η δυσεντερία, ο τύφος, η γαστρεντερίτιδα και το άσθμα, ενώ ασθένειες που προκαλούνται από τα τρωκτικά είναι η πανώλης, η τριχίνωση, ο τυφοειδής πυρετός, η σαλμονέλα, τροφικές δηλητηριάσεις κ.α.

Για την ριζική καταπολέμηση των ανεπιθύμητων οργανισμών, όπως έντομα και τρωκτικά τα οποία αποτελούν φορείς μολύνσεων και ασθενειών, θα πρέπει να διενεργούνται αποτελεσματικές απολυμάνσεις στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσα, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ασανσέρ, λεβητοστάσιο, κοινόχρηστη αποθήκη, είσοδος, φρεάτια) ιδιαίτερα τις περιόδους αναπαραγωγής τους, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Όπως συνιστούν στους διαχειριστές οι ειδικοί, θα πρέπει να επιλέξουν συνεργείο με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία έχει θεσπιστεί με την με αριθ. 152347/3807/11.5.81 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 309/Β/29.5.81) και παρέχεται στις παρακάτω ειδικότητες:

Οι υπεύθυνοι επιστήμονες θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο: γεωπόνου ή χημικού ή χημικού μηχανικού ή κτηνίατρου ή ιατρού ή φαρμακοποιού ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο του  Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΑΤΕΙ ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο Γεωργίας, καθώς και ακίνδυνα και άοσμα για μικρά παιδιά και κατοικίδια. Στο τέλος της απεντόμωσης – μυοκτονίας το συνεργείο υποχρεούται να σας παραδώσει σφραγισμένο πιστοποιητικό βάσει γνωστής υγειονομικής διάταξης.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

Ο έλεγχος των εντόμων με απεντομώσεις και τρωκτικών με μυοκτονία περιλαμβάνει συχνά τη χρήση μη τοξικών μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτές λειτουργούν άλλοτε συμπληρωματικά και άλλοτε εναλλακτικά της χημικής καταπολέμησης. Οι βιολογικές μέθοδοι εφαρμόζονται στις καταπολεμήσεις παρασίτων τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Το πλεονέκτημα τους έγκειται στο ότι δεν πραγματοποιείται χρήση χημικών σκευασμάτων, με συνέπεια οι εφαρμογές να είναι απολύτως φιλικές στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι μη τοξικές μέθοδοι έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η χρήση υψηλών θερμοκρασιών, καθώς θερμοκρασίες άνω των 45-50 C προκαλούν τον θάνατο σε όλα τα στάδια των εντόμων. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιτυγχάνονται με τη χρήση ειδικών συσκευών παραγωγής θερμότητας. Η μέθοδος εφαρμόζεται συχνότερα στις απεντομώσεις αποθηκευμένων προϊόντων, σε βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων και στην καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων (σαράκι) σε κατοικίες.

Μία ακόμα μέθοδος είναι αυτή της τροποποιημένης ατμόσφαιρας. Σκοπός της είναι να ελαχιστοποιηθεί η συγκέντρωση CO2 στον χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή αδρανούς αερίου, όπως του αζώτου (Ν2) ή του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Αντίστοιχα, η χρήση ξηρού πάγου εφαρμόζεται σε απεντομώσεις και όταν θέλουμε να καταπολεμήσουμε κοριούς, ψύλλους και ακάρεα σε κατοικίες. Ο ξηρός πάγος δημιουργεί περιβάλλον πολύ χαμηλών θερμοκρασιών στα σημεία επαφής. Παράγεται με τη χρήση ειδικών συσκευών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή αζώτου (N2).

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Οι αρουραίοι και τα ποντίκια είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς εκτός από τις υλικές ζημιές που προκαλούν (φαγωμένα υφάσματα, ξύλα, τρόφιμα, καλώδια κ.α.) μεταδίδουν ασθένειες οι οποίες είναι θανατηφόρες για τον άνθρωπο, όπως η νόσος του Well (ικτεροαιμορραγική σπειροχαίτωση) και ο μυϊκός εξανθηματικός τύφος (μεξικάνικος τύφος). Μεταφέρουν επίσης οργανισμούς που μπορούν να βλάψουν την υγεία του ανθρώπου, όπως το βακτήριο της σαλμονέλας, ιούς και παράσιτα. Αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, μπορούν να προσλάβουν διαστάσεις επιδημίας, λόγω του ταχύτατου πολλαπλασιασμού τους.

Όπως αναφέρουν οι εξειδικευμένες εταιρείες απομάκρυνσης ποντικών, για την αντιμετώπιση της προσβολής από τρωκτικά (μυοκτονίες) και τη θωράκιση των χώρων από πιθανή εισβολή πραγματοποιείται αρχικά μελέτη των συνθηκών του περιβάλλοντος των κτιρίων. Γίνεται επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, αναγνώριση των συμπτωμάτων  της προσβολής, εκτίμηση της έντασης του προβλήματος και επιλέγεται η καταλληλότερη μέθοδος καταπολέμησης.

Συχνότερα η μυοκτονία περιλαμβάνει τη χρήση δολωματικών σταθμών και τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων τελευταίας γενιάς. Η τοποθέτηση του γίνετε σε κρίσιμες θέσεις. Οι σταθμοί είναι συχνότερα πλαστικοί ή μεταλλικοί, ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία και απεντομωμένοι. Επιπλέον, παρέχουν ασφάλεια από ανεπιθύμητα ανοίγματα, προστατεύουν τα δολώματα από την υγρασία, τις ακραίες θερμοκρασίες, την ακτινοβολία και αποτρέπουν την κατανάλωση από ζώα μη στόχους.

Στις περιπτώσεις που τρωκτικά εισέρχονται στο εσωτερικό κτιρίων και κατοικιών συνίσταται οι μυοκτονίες να πραγματοποιούνται με τη χρήση παγίδων μηχανικής σύλληψης, πολλαπλών συλλήψεων ή κολλητικών. Η τοποθέτηση τους γίνεται επίσης έπειτα από μελέτη του χώρου.

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται στις μυοκτονίες είναι συμβατές με τα πρότυπα ασφαλείας που τηρούνται στον χώρο των εφαρμογών (HACCP, ISO 22000, ISO 14000, BRC, IFS). Μυοκτονίες πραγματοποιούνται ακόμα με βιολογικές μεθόδους και βιοακουστικά συστήματα απώθησης. Στα τελευταία πραγματοποιείται χρήση ειδικών συσκευών υπερήχων, που δημιουργούν όχληση και παρεμποδίζουν την είσοδο των τρωκτικών σε κτίρια.

 

Πηγή: Καθημερινή