Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 00:00

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος νέων τεχνικών

Tην Τετάρτη 21 Νοεμβρίου ξεκίνησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Τεχνικών στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας.

Την παρουσίαση και ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού ανέλαβε ο γεωπόνος και Υπεύθυνος Ποιότητας κος Κυριάκος Τσουμπρακάκος, με κυριότερες αναφορές στην απεντόμωση, μυοκτονία, μέτρα ασφαλείας τεχνικού, χρήση φαρμάκων, ψεκασμούς κλπ .

Ακολουθεί ένα δεύτερο πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα με θέματα επικοινωνίας Τεχνικού - Γεωπόνου, σωστή συμπλήρωση εντύπων κλπ.