Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016 00:00

Υποκαπνισμός- Fumigation

Πρόκειται για χημική μέθοδο καταπολέμησης παρασιτικών οργανισμών, όπου με την απαιτούμενη θερμοκρασία και πίεση σε μορφή αερίου σε επαρκή συγκέντρωση, στοχεύει στην μείωση και εξάλειψη παθογόνων εντόμων- παρασίτων. 

 

Γιατί η μέθοδος του Υποκαμνισμού είναι απαραίτητη.
Η μεταφορά εμπορευμάτων σε πλοία και αεροσκάφη μεταξύ των χωρών με χρήση container αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική. Η εφαρμογή της μεθόδου του Υποκαπνισμού καθίσταται αναγκαία προκειμένου παράσιτα και ασθένειες να μείνουν μακριά από τις χώρες που εισέρχονται αυτά τα εμπορεύματα ενώ παράλληλα επιτρέπει και την εκκαθάριση των εμπορευματοκιβωτίων. Έντομα που παρασιτούν σε ξύλινες συσκευασίες- κιβώτια ενέχουν κινδύνους και για τον λόγο αυτό ο Υποκαπνισμός κρίνεται απαραίτητος σε όλα τα ξύλινα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία εξαγωγής των προϊόντων. Η διεξαγωγή Υποκαπνισμού στο λιμάνι εκφόρτωσης των εμπορευμάτων πραγματοποιείτε χωρίς προβλήματα μόλυνσης.

                                                                                                       

Πως μολύνονται τα εξαγόμενα εμπορεύματα.
Η εφαρμογή του Υποκαπνισμού σε εξαγόμενα προϊόντα κρίνεται απαραίτητη εξαιτίας των πιθανοτήτων '' κρυφών '' μολύνσεων στο εμπόρευμα. Οι μολύνσεις αυτές μπορεί να οφείλονται στα υψηλά επίπεδα υγρασίας στο εμπόρευμα, στον χώρο όπου το φορτίο ήταν αποθηκευμένο πριν την εξαγωγή του, σε ανεπεξέργαστα υλικά συσκευασίας τα οποία είναι επιρρεπείς σε μολύνσεις και γίνονται φορείς παρασίτων ή τέλος κατά τον χρόνο διέλευσής του στο πλοίο ή αεροσκάφος το οποίο μεταφέρεται το εμπόρευμα.
Η προσβολή αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς κατά την περίοδο του ταξιδιού με αποτέλεσμα όταν το φορτίο φτάσει στον προορισμό του να είναι επικίνδυνο για τον εξαγωγέα ή αγοραστή του. Για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο ο Υποκαπνισμός να εφαρμόζεται πριν φύγει το εμπόρευμα ώστε να αποφεύγονται επιπλέον δαπάνες για την εφαρμογή της μεθόδου.
Όπως λένε η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, και με αυτό τον γνώμονα η ορθή υγιεινή και η τήρηση των προδιαγραφών αποθήκευσης και διατήρησης των εμπορευμάτων κρίνεται απαραίτητη.  
Η μέθοδος του Υποκαπνισμού αποτελεί την αποτελεσματικότερη επιλογή μεταξύ άλλων εφαρμογών καταπολέμησης των παρασίτων αφού το αέριο που αναφέραμε παραπάνω διαχέεται και εξαπλώνεται παντού ακόμα και στα πιο απόκρυφα σημεία.
Ο Υποκαπνισμός πραγματοποιείται κυρίως με το αέριο της Φωσφίνης. Να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους εφαρμογές πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό και αδειοδοτημένη εταιρεία. Η AXIVEN Pest Control συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία της και τον απαραίτητο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τέτοιου είδους εφαρμογές, είναι έτοιμη πάντα να σας λύσει τέτοιου είδους προβλήματα.