Αντιμετώπιση πτηνών-περιστεριών

περιττώματα πτηνών αντιμετώπιση

Σχεδόν κάθε σπίτι κάποια στιγμή χρειάζεται απώθηση πτηνών. Τι σημαίνει ακριβώς απώθηση και πως γνωρίζουμε ότι τα πτηνά αυτά πρέπει να απομακρυνθούν Απώθηση είναι μέθοδοι απομάκρυνσης πτηνών τα οποία όπου φωλιάσουν ή ακουμπήσουν προκαλούν καταστροφές η μεταφέρουν ασθένειες και παρασιτικούς οργανισμούς . 
Τα περιττώματά τους προκαλούν ζημιές σε περβάζια, μπαλκόνια και σκεπές  εξαιτίας της έντονης διαβρωτικής, όξινης δράσης τους. Επιπλέον, ο θόρυβος που κάνουν μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ενοχλητικός . Πολλές φορές οι άνθρωποι παρεμβαίνουν χρησιμοποιώντας κάποιους αυτοσχέδιους τρόπους για την απώθηση τους, Σε κάγκελα σπιτιών χρησιμοποιούν μπαλόνια, χρωματιστά, γυαλάκια, cd κ.α

 

           κρεμασμένα cd εναντίον πτηνών απώθηση πτηνών σε μπαλκόνια  απωθητικός έλικας πτηνώνομοιώματα πτηνών 

 

 

  επαγγελματική απομάκρυνση πτηνών   ασθένειες πτηνών