Καταπολέμηση ανήλικων σταδίων – Καταπολέμηση Ενηλίκων κουνουπιών


Εφαρμόζονται ψεκασμοί με κατάλληλα εντομοκτόνα σκευάσματα σε επιφάνειες εφόσον προηγουμένως έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες όπως : το είδος των κουνουπιών που αντιμετωπίζουμε (διαφορετικές θέσεις προτίμησης ανάπαυσης), τις προς ψεκασμό επιφάνειες (πορώδεις ή μη) κλπ. Η εφαρμογή των εντομοκτόνων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος όπως αυτή ορίζεται από την παρασκευάστρια εταιρεία, σε συνάρτηση με τη σχετική έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο. Ο ψεκασμός γίνεται σε επιφάνειες και όχι στον αέρα , από κατάλληλη απόσταση για την διασφάλιση της καλής και ομοιόμορφής διαβροχής των επιφανειών στις οποίες αναπαύονται τα ενήλικα κουνούπια και επίσης όταν συνθήκες (καιρικές) το επιτρέπουν. 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης χωρητικότητας 5 και 10λτ καθώς και αντλία ψεκασμού υψηλής πίεσης με την οποία επιτυγχάνεται γρήγορος και αποτελεσματικός ψεκασμός σε απόσταση έως και 10m. Για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών δαπέδων, τοίχων ή μεγάλων εξωτερικών χώρων

Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων αντιμετώπισης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο Δήμων , Νομών, Περιφερειακών Ενοτήτων. Η μέθοδος που ακολουθείται συνοπτικά είναι η εξής : 

1. Εντοπισμός και χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών

Χαρτογράφηση με σύγχρονα συστήματα στην καταπολέμηση των κουνουπιών
2. Παρακολούθηση εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών

Παρακολούθηση και μετρήσεις κουνουπιών
3. Οριοθέτηση κουνουπιών – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό

Οριοθέτηση κουνουπιών
4. Εκτέλεση ψεκασμού εδάφους

Εφαρμογές σε μεγάλες κλίμακες κατά των κουνουπιών
5. Εκτέλεση ψεκασμών από αέρος (εάν απαιτείται)


6. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών κατά των κουνουπιών


7. Παρακολούθηση όχλησης τέλειων εντόμων

8. Έλεγχος παρουσίας του «Ασιατικού κουνουπιού Τίγρης» Aedes albopictus με την τοποθέτηση παγίδων εναπόθεσης αυγών

 

Στοιχεία των κουνουπιών Ασθένειες των κουνουπιώνΑντιμετώπιση των κουνουπιών