Τσιμπούρια

ΚΡΟΤΩΝΕΣ (ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ)
Οι κρότωνες με την κατασκευή του εκτοδέρματός τους κατατάσσονται σε μαλακούς και σκληρούς.
Οι κρότωνες είναι μεγάλα εκτοπαράσιτα , προσαρμοσμένα να απομυζούν αίμα από θηλαστικά , πτηνά και ερπετά και γενικά παρουσιάζουν μεγαλύτερο υγειονομικό ενδιαφέρον από τα ακάρεα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ARGASIDAE
Στα Argasidae κατατάσσονται οι μαλακοί κρότωνες στους οποίους το εκτόδερμα είναι περγαμηνοειδές , χωρίς θυρεό κα συχνά με πολλά βοθρία (εκβαθύνσεις). Στις νύμφες και τα τέλεια άτομα τα στοματικά μόρια είναι τοποθετημένα στα κάτω μέρος του σώματος και δεν είναι ορατά από πάνω.

Argas persicus Oken
Είναι είδος κοσμοπολίτικο και παρασιτεί στις κότες και άλλα κατοικίδια και μερικές φορές στον άνθρωπο και τα βοοειδή.
Τα τέλεια άτομα έχουν μήκος τέσσερα έως τέσσερα έως δέκα και πλάτος δυόμιση έως έξι χιλιοστά. Το χρώμα τους είναι καστανοκίτρινο πριν από την αιμοληψία και μετά από αυτή μεταβάλλεται σε μεταλλικό κυανό.
Τα αυγά τοποθετούνται σε ομάδες των 20-100 σε σχισμές ξύλων ή ρωγμές και εσοχές των ορνιθώνων καθώς και κάτω από φλοιούς δέντρων . Τα αβγά εκκολάπτονται μετά από τρεις ή και περισσότερες εβδομάδες και οι νεαρές προνύμφες προσκολλώνται συνήθως κάτω από τα φτερά των πτηνών. Στη θέση αυτή παραμένουν για πέντε έως δέκα ημέρες απομυζώντας αίμα και στη συνέχεια πέφτουν στο έδαφος. Τα τέλεια άτομα κρύβονται την ημέρα σε καλά προφυλαγμένα σημεία και μόνο το βράδυ επιτίθενται στους ξενιστές τους για απομύζηση αίματος που διαρκεί δύο περίπου ώρες. Οι προνύμφες μπορούν να ζήσουν χωρίς τροφή επί τρεις περίπου μήνες ενώ οι νύμφες και τα τέλεια επί πέντε χρόνια περίπου.

Argas reflexus Fabricius
Παρασιτεί κυρίως στα περιστέρια και πολλές φορές σε άλλα πτηνά , τον άνθρωπο και τα ιπποειδή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ IXODIDAE

Στην οικογένεια κατατάσσονται οι σκληροί κρότωνες οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την παρουσία των νωτιαίου θυρεού, δηλαδή μιας χιτινισμένης πλάκας, στη ραχιαία επιφάνεια του σώματος τους. Η ψευδοκεφαλή βρίσκεται στο μέρος μέρος του σώματος και είναι ορατή από πάνω. Τα θηλυκά γεννούν τα αβγά τους σε καλά προφυλαγμένα σημεία κοντά στο έδαφος όπως είναι κάτω από πέτρες ή βώλους χώματος , ρωγμές ή εσοχές τοίχων και ξύλων. Τα αυγά είναι μικρά και τοποθετούνται σε ομάδες των 200 αυγών περίπου. Οι νεαρές προνύμφες μετά την έξοδό τους από τα αυγά ανεβαίνουν στη χλόη ή χαμηλούς θάμνους και περιμένουν το πέρασμα του ξενιστή για να προσκολληθούν στο σώμα του. Στον ξενιστή βρίσκουν κατάλληλο σημείο της επιδερμίδας και βυθίζουν σε αυτή τα στοματικά τους μόρια για να απομυζήσουν αίμα. Εκτός από τον ερεθισμό είναι και φορείς ασθενειών και μπορούν να μεταφέρουν πρωτόζωα, ιούς και ρικέτσιες.
Η ατομική προστασία του ανθρώπου από τους κρότωνες επιτυγχάνεται εύκολα με τη χρήση απωθητικών ουσιών. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται μεγάλη πυκνότητα κροτώνων και συχνή προσβολή του ανθρώπου είναι ανάγκη να γίνει εφαρμογή παρασιτοκτόνων σε ζώα φορείς και υπολειμματικοί ψεκασμοί κυρίως σε εσωτερικούς χώρους. Η εφαρμογή παρασιτοκτόνων σε εξωτερικούς χώρους γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επειδή για να είναι επιτυχής πρέπει να είναι εκτεταμένη.
Για την καταπολέμηση των σκληρών κροτώνων γίνονται υπολειμματικοί ψεκασμοί στο πάτωμα, τα σοβατεπιά και τις ρωγμές των τοίχων. 

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 18220