Χημική μέθοδος καταπολέμησης των κοριών

1) Χρήση εντομοκτόνων


Εντομοκτονία με υπολειμματικά σκευάσματα με την χρήση ψεκαστήρα υψηλής ή χαμηλής πίεσης ανάλογα με τον χώρο και το είδος της μόλυνσης. Η χημική καταπολέμηση αποτελεί την παραδοσιακή μέθοδο εξόντωσης εντόμων. Με την χρήση των κατάλληλων δραστικών ουσιών και δοσολογιών από επαγγελματίες, πραγματοποιείται μια μεθοδευμένη εφαρμογή σε πιθανές εστίες κοριών και πιθανά περάσματα τους.

 

 

 

 

 

2) FUMIGATION – Υποκαπνισμός


υποκαπνισμός κοριών

Αποτελεί μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη διαδικασία, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την εξάλειψη των κοριών. Η χρήση της είναι εφικτή μόνο σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους για παράδειγμα containers, και μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες για την καταπολέμηση εστιών σε αντικείμενα τα οποία δεν περιέχουν ευγενή μέταλλα. Η καλύτερη μέθοδος για την καταπολέμηση όλων των σταδίων του εντόμου και ιδιαιτέρως του σταδίου των αυγών.

3) Θερμική απεντόμωση


Αποτελεί μια σύγχρονη, εναλλακτική, οικολογική, μη τοξική μέθοδο καταπολέμησης των κοριών. Στην πραγματικότητα οδηγούνται τα έντομα στην θανάτωση μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας (50 – 55 βαθμοί Κελσίου). Τα έντομα που καταφέρνουν να επιβιώσουν από τις υψηλές θερμοκρασίες οδηγούνται σε στείρωση και δεν είναι πλέον ικανά να αναπαραχθούν.

απεντόμωση κοριών σε διαμέρισμα

Χώροι εφαρμογής μεθόδου θερμικής απεντόμωσης


Ξενοδοχεία
Στρατόπεδα
Οικίες
Νοσοκομεία
Βιομηχανίες-Βιομηχανικός εξοπλισμός – Μηχανές

Πλεονεκτήματα της μεθόδου


Μη τοξική και ασφαλής μέθοδος για τους εφαρμοστές αλλά και τους χρήστες των χώρων (Non Toxic)
Μηδενική υπολλειματικότητα φαρμάκων (Non-Residual)
Μη διαβρωτική δράση (Non-Corrosive)
Επισκέψιμοι – επιθεωρήσιμοι χώροι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
Αντιμετώπιση των εντόμων σε ρωγμές, σχισμές και δυσπρόσιτα σημεία
Έξοδος εντόμων από εστίες αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σημαντική πηγή πληροφόρησης για προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες στο χώρο και μελλοντικές εφαρμογές

ασθένειες κοριών  προληπτικά μέτρα κοριών