Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η προτροπή προς τον πελάτη για χρήση οικολογικών μη τοξικών μεθόδων Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης .Η AXIVEN PEST CONTROL με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ήταν η πρώτη εταιρεία Απεντομώσεων – Απολυμάνσεων που εφάρμοσε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων της επιχείρησης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διαχείριση των χρησιμοποιημένων δολωμάτων, την διαχείριση των υπολειμμάτων εντομοκτόνων αλλά και την διαχείριση όλων των δοχείων που τα περιλαμβάνουν. Για όλα αυτά, υπάρχει ενεργό συμβόλαιο με εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, υπάρχει ειδική μελέτη για την διαχείριση των αστικών απορριμάτων ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μειώνονται οι ρύποι που προέρχονται από τον στόλο της εταιρείας. Κάθε χρόνο θέτουμε περιβαλλοντικούς στόχους ποιότητας τους οποίους παρακολουθούμε στενά με σκοπό την επίτευξή τους. Επιπλέον, συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών μας είναι καθήκον αδιαπραγμάτευτο. Πρωταρχικός στόχος της AXIVEN PEST CONTROL είναι η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών της σε όλες τις εργασίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά BS OHSAS 18001:2007 έχοντας θέσει κριτήρια αυστηρότερα της νομοθεσίας. Όλοι οι τεχνικοί εφαρμογής είναι εκπαιδευμένοι κατάλληλα ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους αλλά και τους παρευρισκόμενους στον χώρο που εκτελείται η εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές αλλά και τα χαρακτηριστικά της κάθε εφαρμογής/σκευάσματος. Για όλες τις εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, συντάσεται από τον τεχνικό ασφαλείας της εταιρίας μας σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας του χώρου προς εφαρμογή εξειδικευμένη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου  με αξιολόγηση της επικυνδινότητας, της συχνότητας και της πιθανότητας εμφάνισης του κάθε κινδύνου και την λήψη των ανάλογων προστατευτικών μέτρων.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών μας είναι καθήκον αδιαπραγμάτευτο. Πρωταρχικός στόχος της AXIVEN PEST CONTROL είναι η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών της σε όλες τις εργασίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά BS OHSAS 18001:2007 έχοντας θέσει κριτήρια αυστηρότερα της νομοθεσίας. Όλοι οι τεχνικοί εφαρμογής είναι εκπαιδευμένοι κατάλληλα ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους αλλά και τους παρευρισκόμενους στον χώρο που εκτελείται η εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές αλλά και τα χαρακτηριστικά της κάθε εφαρμογής/σκευάσματος. Για όλες τις εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, συντάσσεται από τον τεχνικό ασφαλείας της εταιρίας μας σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας του χώρου προς εφαρμογή εξειδικευμένη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου  με αξιολόγηση της επικινδυνότητας, της συχνότητας και της πιθανότητας εμφάνισης του κάθε κινδύνου και την λήψη των ανάλογων προστατευτικών μέτρων.