Slider
Slider

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μικροβίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Οι κυριότερες μέθοδοι είναι ο υπολειμματικός ψεκασμός, ο νεφελοψεκασμός, η εφαρμογή gel άλλες πιο εξειδικευμένες μέθοδοι όπως ο υποκαπνισμός.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού και λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση επαναμόλυνσης. Επιθεώρηση χώρων και εντοπισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου.

ΘΕΡΜΙΚΗ

Η μέθοδος της θερμικής απεντόμωσης είναι μία υποσχόμενη, επαναστατική, πρωτοποριακή μέθοδος η οποία εφαρμόζεται σε χώρους με δυσεπίλυτα προβλήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έκδοση και είσπραξη των κοινόχρηστων δαπανών, τις συναλλαγές όλων των συνεργείων, λογαριασμών και άλλων υποχρεώσεων, πυρασφάλεια των κτιριακών σας εγκαταστάσεων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ BMSB

Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποίηση για την αντιμετώπιση του εντόμου Brown Marmorated Stink Bug (BMSB), το οποίο βρίσκεται σε καθεστώς φυτοϋγειονομικής καραντίνας.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ

Μία από τις δυσκολότερες περιπτώσεις προσβολής είναι αυτή των ξυλοφάγων εντόμων, τα οποία προσβάλουν ξύλινα μέρη όπως έπιπλα, σκεπές, πατώματα ξύλινες κατασκευές κ.α.

ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

Η απώθηση περιστεριών κρίνεται απαραίτητη μιας και μπορεί να προκαλέσουν αρκετά προβλήματα δημόσιας υγείας καθώς τα περιττώματά τους αποτελούν εστίες μόλυνσης.

PESTPEDIA

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι διαπιστεύσεις μας

Για την AXIVEN PEST CONTROL, η προσήλωση στην ποιότητα είναι καθημερινή πρακτική.

Η εταιρεία έχει εφαρμόσει ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης παρασίτων, καθώς και ειδικές εφαρμογές σε χώρους αποθήκευσης προϊόντων (σιλό, αποθήκες κ.λπ.).

Η AXIVEN Pest Control συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, είναι μέλος του Συνδέσμου Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος (ΣEAME) ενώ έχει έχει εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015, το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία
ISO 45001 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001: 2015.

Η AXIVEN PEST CONTROL - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο CEPA ΕΝ16636. Ο σκοπός του προτύπου είναι να τεκμηριώσει ότι η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες με στόχο την εκτίμηση, τη πρόληψη, τη παροχή συμβουλών και εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών ώστε να εξασφαλίσει την προστασία των πελατών, να διασφαλίσει την δημόσια υγεία και να προάγει την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CEPA EN 16636, καθορίζει τις απαιτήσεις και τα προσόντα που θα πρέπει να καλύπτονται από τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και έχει εφαρμογή στους επαγγελματίες που έχουν έχουν την ευθύνη της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης παρασίτων.

iso 9001Q_axiven

ISO 9001
Σύστημα Διαχείριση Ποιότητας

ISO 45001-D_Axiven

ISO 45001
Σύστημα Διαχείρισης
Υγείας και Ασφάλειας

seame_axiven


Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Μυοκτονιών Ελλάδος-
ΣΕΑΜΕ

Uoa_Axiven

Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ISO 9001:2015_Axiven

ISO 14001:2015
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

cepa_CERTIFIED_axiven

CEPA_CERTIFIED
Certified Professional Pest Management

Benaki_Axiven


Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστούτο
ΜΦΙ

gafta_AXIVEN

GAFTA Εγκεκριμένο Μητρώο Υποκαπνισμών

Η Στρατηγική μας

Μένοντας πιστοί στη δέσμευση μας για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας, ο όμιλος AXIVEN εφαρμόζει μια στρατηγική αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και πόρων που έχει στη διάθεσή του με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του. Η υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει και κατακτήθηκε μετά από πολλά έτη ενασχόλησης με την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης παρασίτων και προμήθειας συναφών προϊόντων στο χώρο της Δημόσια Υγείας, τη Βιομηχανία τροφίμων, την Αγροτική Παραγωγή και το πρωτογενές κεφάλαιο, σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση και τη δέσμευση της Διοίκησης για συνεχή βελτίωση αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής πορείας του ομίλου στην Ελληνική αγορά.

Εγγυήσεις της εταιρείας

Ο επαγγελματισμός, λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας και της προοδευτικής μάθησης, της αναγκαιότητας, της ευελιξίας, είναι οι αρχές που εγγυώνται τις ποιοτικές υπηρεσίες του AXIVEN Pest Control. Διαθέτουμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, σύστημα παρακολούθησης με μεγάλη αποτελεσματικότητα και στατιστική ανάλυση, τα οποία περιγράφουν ένα προφίλ και μια εταιρεία με υψηλό βαθμό εγγύησης.

Οι μέθοδοι μας

Στη βάση του Axiven Pest Control υπάρχουν πλήρη πακέτα υπηρεσιών DDD για πλήρη απομάκρυνση παρασίτων. Μετά από διεξοδική επιθεώρηση των περιοχών όπου θα πραγματοποιηθούν θεραπείες με φυτοφάρμακα, οι ειδικοί θα καθορίσουν ποιες από τις μεθόδους θα είναι κατάλληλες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ